Địa ngục được coi là nơi trừng phạt những người khi còn sống làm nhiều điều tội lỗi, điều ác, không làm điều lành, không biết tu sửa tâm mình để lạc vào những con đường sai trái, hại người, hại mình. Với 14 phẩm Địa Ngục này, Đức Phật dạy ta cách tu tâm dưỡng tính, học cách nhìn nhận và tránh xa những tội lỗi, làm nhiều điều lành khi ta còn được sống.

LỜI ĐỨC PHẬT DẠY

1. Thường nói lời vọng ngữ, có làm nói không làm, người tạo hai nghiệp ấy, chết sẽ đọa địa ngục
2. Dù mặc nhiều cà sa, không ngăn trừ ác hạnh, người ác vì nghiệp ác, chết đọa vào địa ngục
3. Phá giới chẳng tu hành, thà nuốt hòn sắt nóng, hừng hực lửa đốt thân, còn hơn thọ lãnh của tín chủ
4. Buông lung theo vợ người, phải mắc vào bốn nạn: mắc tội, ngủ không yên, bị chê, đọa địa ngục
5. Vô phước, đọa ác thú, thường sợ hãi, ít vui, quốc vương kết trọng tội: Vậy chớ theo vợ người
6. Vụng nắm cỏ cô sa tức bị họa đứt tay, Sa môn theo tà hạnh, tức bị đọa địa ngục

Đức Phật thuyết 14 phẩm Địa Ngục

7. Những người giải đãi, giới hạnh nhiễm ô, hoài nghi việc tu Phạm hạnh, không thể chứng quả lớn
8. Việc đáng làm nên làm, phải làm cho hết sức, xuất gia mà phóng túng rong chơi, chỉ tăng thêm dục trần
9. Không làm nghiệp ác là hơn, làm ác nhất định thọ khổ, làm các nghiệp lành là hơn, làm lành nhất định thọ vui
10. Như thành ở biên khu, được phòng hộ trong ngoài, tự phòng hộ mình cũng vậy, giây lát chớ buông lung, hễ giây lát buông lung là giây lát đọa vào địa ngục
11. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không. Cứ ôm lấy tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa
12. Không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không. Cứ ôm lấy tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa
13. Không lỗi tưởng là lỗi, có lỗi lại tưởng không. Cứ ôm lấy tài kiến ấy, địa ngục khó lánh xa
14. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết không lỗi. Giữ tâm chánh kiến ấy, đường lành chẳng thấy xa

Trên đây là 14 phẩm địa ngục mà Đức Phật dạy, được Ngũ Thái trích dẫn trong cuốn gốc Kinh Cú Pháp. Đọc xong hy vọng ta có được chút kiến thức, có trí tuệ hơn để cùng vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống để chính mình tu tâm dưỡng tính, phát triển trí tuệ cao lớn hơn.

0 0 votes
Vui vẻ tươi cười
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments