Giỏ hàng

Vì dịch lây lan rộng nên Ngũ Thái Chay theo chỉ thị của Chính Phủ tạm dừng kinh doanh từ 01/04 - 15/04/2020. Trân trọng!