Làm điều ác và không biết là mình đang làm ác chính là cái khổ, với 13 lời Phật dạy về phẩm ác, được trích từ Kinh Cú Pháp của Đức Phật để ta có thể nhận ra mình cần làm gì, cần biết gì và cần thay đổi chuyển mình như thế nào để vượt qua được phẩm ác trong cuộc sống thường này. Cùng Ngũ Thái Chay đọc và học hỏi nha các bạn!

LỜI PHẬT DẠY

1. Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhát làm lành giờ nào thì tâm liền ưa chuyện ác giờ ấy.
2. Nếu đã lỡ làm ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ vui làm việc ác. Hễ ác nhất định thọ khổ.
3. Nếu đã làm việc lành, hãy nên tiếp làm mãi, nên vui làm việc lành. Hễ chứa lành nhất định thọ lạc.
4. Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui. Khi nghiệp ác đã thành thục, kẻ ác mới hay là ác.
5. Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ. Khi nghiệp lành đã thành thục, người lành mới biết là lành.

13 lời Phật dạy để tránh điều ác

6. Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng: “chẳng đưa lại quả báo cho ta”. Phải biết giọt nước lâu ngày cũng đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội tác bởi chứa dồn từng chút từng chút mà thành.
7. Chớ khinh điều lành nhỏ, cho rằng: “chẳng đưa lại quả báo cho ta”. Phải biết giọt nước lâu ngày cũng đầy bình. Người trí sở dĩ toàn diện bởi chứa dồn từng chút từng chút mà nên.
8. Như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc như thế nào, thì cũng phải tránh xa điều ác thế ấy.
9. Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc. Với người không làm ác thì không bao giờ bị ác.
10. Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vạy, người thanh tịnh vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại làm kẻ ác như ngược gió tung bụi.
11. Con người sinh ra từ bào thai, nhưng kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh lên chư Thiên, còn cõi Niết bàn chỉ dành riêng cho ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử.
12. Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi nghiệp ác đã gây.
13. Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi tử thần.

Trên đây là 13 lời Phật dạy được trích trong cuốn gốc Kinh Cú Pháp cùng học những lời Phật dạy.

13 LỜI PHẬT DẠY ĐỂ THOÁT KHỎI ĐIỀU ÁC

0 0 votes
Vui vẻ tươi cười
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments